mylpfr logo myLPFR Lokalni procesor fiskalnih računa

2 u 1
MIDDLEWARE & LPFR
* besplatan middleware uz myLPFR licencu

akreditovano softversko rešenje funkcionalna demo verzija akreditovano od strane PU podržava Windows 7, 8, 10, 11 i Linux OS integrisan middleware i štampa fiskalnih računa lakše do sertifikacije ESIR-a uz naš 2 u 1 proizvod presek stanja, dnevni i periodični izveštaj

Kontaktirajte nas

Pošaljite poruku za više informacija

myLPFR - lokalni procesor fiskalnih računa

DEMO verzija LPFR-a i akreditovana myLPFR verzija su software-ska rešenja čiju funkcionalnost možete paralelno isprobati sa trenutnim poslovanjem!

Demo myLPFR je podešena da radi isključivo u testnom okruženju (Sandbox) SUF servera Poreske uprave.

Akreditovan myLPFR je finalna korisnička verzija software-a koja radi po zvaničnoj tehničkoj specifikaciji. U zavisnosti od vrste BE koje koristite (da li je testna ili korisnička kartica), akreditovan myLPFR može da radi u testnom okruženju (Sandbox) SUF servera Poreske uprave ili na produkcionom SUF serveru Poreske uprave.

myLPFR je sertifikovan od strane Poreske uprave.

Prijavite se za testiranje jedne od dve myLPFR verzije odmah!

Izaberite jednu od myLPFR verzija i:

 • instalirajte program samostalno na svoj uređaj testirajte sinhronizaciju podataka sa Poreskom upravom
 • testirajte upotrebu termalnog štampača

Instalacija se vrši na nekom od već postojećih računara. Kada se prijavite za korišćenje demo verzije ili akreditovane verzije, dobićete uputstvo za instalaciju nakon čega testiranje možete da započnete potpuno besplatno.

Ono što smo već pomenuli i što je Vama u ovom trenutku bitno jeste da slobodno možete da nastavite da radite po sadašnjem sistemu bez prepreka, dok myLPFR radi u pozadini testiranje nove e-Fiskalizacije.

Budite spremni za novu e-Fiskalizaciju na vreme!

Šta dobijate instalacijom myLPFR-a (Karakteristike myLPFR-a)

myLPFR sadrži sve obavezne elemente koje je propisala Poreska uprava:

 1. instalacija se vrši na novim ili već postojećim računarima koji moraju imati čitač smart kartica

  myLPFR softver podržava 32-bitne i 64-bitne operativne sisteme: Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Windows 11.

 2. myLPFR komunicira sa elektronskim sistemom za izdavanje računa (ESIR), bezbednosnim elementom (BE) i sistemom za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave (SUF).
 3. myLPFR šalje zahtev ka bezbednosnom sistemu (BE) u okviru smart kartice koja je dodeljena od strane Poreske uprave
 4. podržava mrežno povezivanje

  myLPFR može kontrolisati izdavanje računa sa više ESIR-a iako je preporuka da se koristi jedan LPFR za jedan ESIR. Da li ćete koristiti jedan ili mrežni LPFR zavisi od toga koliko vam je bitna brzina izdavanja računa s obzirom na to da je za jedan ESIR brzina izdavanja računa do 1 sekunde. Ukoliko je vaše poslovanje takvo da koristite više fiskalnih kasa i u isto vreme i izdajete nekoliko računa potreban vam je jedan LPFR za svaki ESIR

 5. myLPFR funkcioniše i kada nemate internet konekciju

  Ukoliko dođe do prekida internet konekcije, myLPFR pravi lokalnu kopiju i na taj način omogućava izdavanje fiskalnih računa i kada je veza u prekidu

 6. myLPFR verifikuje i elektronski potpisuje fiskalni račun
 7. generiše QR kod sa jedinstvenim Url-om

  skeniranjem jedinstvenog QR koda kupac može da proveri da li je račun izdat u skladu sa zakonom

 8. generiše izgled fiskalnog računa
 9. sinhronizovan sa Poreskom upravom

  Generisani fiskalni račun čuva se i prenosi Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF)

Želite da postanete partner u distribuciji myLPFR proizvoda?

E-fiskalizacija u Srbiji 2022. godine

Verovatno je većini Vas koji čitate ovaj tekst poznato da se ove jeseni uvodi novi model fiskalizacije u Srbiji. Projekat koji je država započela i nazvala E-fiskalizacija, omogućiće digitalizaciju prometa putem novih, obaveznih uređaja, pomoću kojih će biti omogućena neprekidna, dvadesetčetvoročasovna komunikacija sa Poreskom upravom.

Obzirom da je fokus ovog teksta na samo jednom od elemenata koji predstavljaju sastavni deo procesa E-fiskalizacije, ukratko ćemo se osvrnuti na sam proces, a zatim se deteljnije baviti onim delom zbog kog ste verovatno i posetili našu stranicu.

Dakle, šta je novo u ovom modelu fiskalizacije u odnosu na prethodni period?

Prvo, svi, da tako kažemo učesnici u fiskalizaciji, biće u obavezi da koriste elektronski fiskalni uređaj koji će izdavati fiskalni račun sa QR kodom i digitalnim potpisom prilikom svake prodaje na malo.

Drugo, novina je što uređaj koji smo prethodno spomenuli ne mora biti fiskalna kasa kako je to ranije bio slučaj. Novim modelom je predviđeno da elektronski fiskalni uređaj može biti i neki od računara na prodajnom mestu, tablet ili mobilni telefon.

Na osnovu QR koda koji dobija u okviru svog računa, kupac proizvoda može u svakom momentu da proveri da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Svi fiskalni uređaji se moraju sastojati od elemenata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava:

 • Procesor fiskalnih računa (PFR);
 • Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR);
 • Bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava (BE);

Procesor fiskalnih računa – PFR

Šta je PFR?

Pre svega PFR kao bitan element fiskalnog uređaja predstavlja rešenje koje je napravljeno da bi se sprečili brojni vidovi malverzacija i izbegavanja plaćanja poreza raznim mahinacijama na kasama, POS uređajima i drugim sistemima za izdavanje računa.

PFR je dizajniran tako da obezbeđuje sigurno skladištenje svih informacija vezanih za određeni fiskalni račun u momentu njegovog štampanja. Takođe, kao što smo spomenuli, omogućeno je da procesor obezbeđuje elektronski potpis koji predstavlja neophodni i jedini dokaz legalnosti svakog izdatog fiskalnog računa, bez obzira na tip transakcije (B2B, B2C, B2G, C2G, C2B). Ono što je bitno je da su svi fiskalni računi potpisani na ovaj način, automatski podložni proveri od strane kupca.

Na osnovu konstrukcije, može se izvršiti podela PFR na:

 • Hardverske PFR;
 • Softverske PFR;

U principu, ne postoji bitna razlika u funkcionisanju ova dva tipa procesora. Razlika je u procesu instalacije i u tome što će obveznik fiskalizacije koji se opredeli za varijantu hardvera morati da kupi uređaj koji će obavljati neophodne funkcije, dok će obveznik koji se opredeli za softversku varijantu instalirati ono što mu je potrebno na neki od uređaja koje koristi u okviru prodajnog objekta.

Ono što je nama bitnije je podela PFR-a po lokaciji na kojoj funkcionišu. Na ovaj način se procesori fiskalnih računa dele na:

 • Virtualne procesore fiskalnih računa – VPFR, koji se nalaze u mreži Poreske uprave;
 • Lokalne procesore fiskalnih računa – LPFR, koji se nalaze na lokaciji izdavanja računa;

Po navodima Poreske uprave, novi način fiskalizacije koji se uvodi podrazumeva da VPFR koji se nalazi na serverima Poreske uprave (i besplatan je za korišćenje), poreski obveznici mogu koristiti samostalno samo prilikom online prodaje. Bezbednosni element za VPFR predstavlja fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave i koji je jedinstven za svaki VPFR.

Sada dolazimo do dela koji predstavlja osnovnu temu ovog teksta.

PFR prati, snima i stavlja elektronski potpis na sve transakcije koje bi mogle biti bitne Poreskoj upravi.

Šta je LPFR ili lokalni procesor fiskalnih računa?

Za razliku od online prodaje, u maloprodaji obveznik fiskalizacije ima mogućnost korišćenja VPFR koji se nalazi na serverima Poreske uprave, ali samo uz obavezno korišćenje minimalno jednog LPFR po prodajnom objektu. Dakle, svaki obveznik je obavezan da u svakom od svojih prodajnih objekata ima bar jedan elektronski fiskalni uređaj koji koristi lokalni procesor fiskalnih računa, i da obezbedi njihov kontinuirani rad koji će omogućiti izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju prekida internet veze (podrazumeva se stalna internet veza u svim objektima).

VPFR i LPFR obavljaju iste funkcije, jedina razlika (pored lokacije na kojoj se nalaze) je u tome što LPFR nije kontrolisan od strane poreskih organa u realnom vremenu.

Najbitnija mogućnost koju LPFR pruža poreskom obvezniku je ta što omogućava izdavanje fiskalnih računa i u momentima kada je internet veza u prekidu jer ima mogućnost čuvanja svih podataka u periodu prekida koje će po ponovnom uspostavljanju poslati Poreskoj službi.

Obzirom na to da ne postoji kontrola poreskih organa u realnom vremenom, izvode se revizije rada LPFR vezano za period kad nije bila aktivna internet veza i kada LPFR nije mogao da dostavi podatke Poreskoj upravi. Ukoliko je revizija uspešna, LPFR će primiti odgovarajuću potvrdu od sistema Poreske uprave.

Obveznici su u obavezi da konstantno održavaju LPFR u operativnom stanju i da reaguju na bilo koji novonastali problem u saradnji sa kompanijom koja im je dizajnirala i instalirala LPFR.

Kako funkcioniše LPFR?

U osnovi funkcionisanja LPFR-a je komunikacija sa bezbednosnim elementom koji se obveznicima fiskalizacije izdaje u obliku smart kartice od strane Poreske uprave (u slučaju korišćenja VPFR-a, bezbednosni element je fajl koji fiskalnom obvezniku dodeljuje Poreska uprava). Pritom, obveznik može imati više od jedne smart kartice i svaka od njih će imati svoj bezbednosni element.

Najprostije objašnjeno, čitav proces od dolaska kupca do terminala za naplatu u prodajnom objektu do izdavanja računa izgleda ovako:

 • Na osnovu proizvoda koji kupac želi da kupi, šalje se zahtev ka bezbednosnom elementu u okviru smart kartice koju je poreska uprava dodelila obvezniku;
 • LPFR može da funkcioniše u offline modu, tako da dok bezbednosni element obavlja svoju funkciju pravljenja kopije funkcija poreskog sistema, LPFR priprema podatke vezane za transakciju za elektronski potpis.
 • Kada bezbednosni element obavi fiskalizaciju podataka vezanih za transakciju koje je dobio sa POS terminala, LPFR verifikuje obračun i iznose. Zatim obavlja operaciju elektronskog potpisivanja, generiše QR kod sa jedinstvenim URL-om i na kraju vrši enkripciju fajla i to sa dvostrukom svrhom:
  1. Da pripremi fajl i da ga pošalje nazad na POS terminal, i da na osnovu tog fajla bude odštampan fiskalni isečak sa QR kodom za kupca;
  2. Da pripremi fajl za slanje nadležnim poreskim službama u onom momentu kada internet veza ponovo bude aktivna;
 • Ukoliko internet veza nije dostupna, kriptovani podaci će biti sačuvani na sigurnom, sve do momenta kada se veza vrati. Postoji i druge varijante poput fizičkog odnošenja podataka u kancelarije poreskih službi.
 • Bezbednosni element će sačuvati sve podatke o transakciji kao i fiskalne podatke na lokaciji sve do momenta dok se oni ne pošalju i dok ne primi potvrdu od nadležnih poreskih službi da je transfer kompletiran.
Lokalni procesor fiskalnih računa

myLPFR

Nadamo se da je ovaj tekst bio od pomoći i da Vam je makar za nijansu jasnije šta u stvari predstavlja lokalni procesor fiskalnih računa.

Ukoliko imate nedoumice vezane za LPFR ili neki od drugih elemenata fiskalnog uređaja ili uopšte vezano za E-fiskalizaciju, možete nas kontaktirati.